جلسه گروه زرمش با جناب آقایان مهندس حسینی و مهندس تهامی

جلسه گروه زرمش با جناب آقایان مهندس حسینی و مهندس تهامی

جلسه گروه زرمش با جناب آقایان مهندس حسینی و مهندس تهامی

در تاریخ ۹۴/۰۳/۲۶ طبق برنامه تنظیم شده جلسه ای با حضور آقایان مهندس حسینی و مهندس تهامی از شرکت حدید گستران سیرجان در محل شرکت و با حضور آقایان دکتر مشکانی و مهندس جلالی برگزار شد. در ابتدا آقای دکتر مشکانی در خصوص موارد بشرح ذیل صحبت کردند: موضوع معدنکاری و اکتشاف معدن که روش مناسب این است که بر روی چند فلز یا کانی کار شود. ایجاد مجتمع های کارگاهی و فرآوری موادمعدنی فلزی و غیرفلزی در یک مکان مناسب البته مشروط به آنکه مواد معدنی اولیه در حد کافی موجود باشد. در خصوص محدوده های موجود در استان مرکزی و با توجه به اینکه شرکت حدید گستران سیرجان هم در استان مرکزی دارای دو پروانه معدنی می باشد پیشنهاد احداث یک کارخانه فرآوری تولید مس کاتد با مشارکت آقای مهندس حسینی که در صورت تمایل و توافق، تامین کانسنگ مس توسط شرکت صورت می گیرد ضمنا مقرر شد در فرصتی مناسب از محدوده های استان مرکزی متعلق به شرکت به اتفاق کارشناسان محترم شرکت حدید گستران سیرجان بازدید بعمل آید.
در پایان در خصوص معدن سرب و روی تنگ دزدان متعلق به شرکت پارس گستران عقیق هم مذاکراتی بعمل آمد.