جلسه گروه زرمش با آقای مهندس سلجوقی

جلسه گروه زرمش با آقای مهندس سلجوقی

جلسه گروه زرمش با آقای مهندس سلجوقی

در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ جلسه ای با حضور آقای مهندس سلجوقی مشاور در امور بازرگانی و ارزی با جناب آقای مهندس مشکانی در دفتر گروه زرمش برگزار گردید. در ابتدا آقای مهندس سلجوقی توضیحاتی در خصوص زمینه های فعالیت خود که مربوط به صادرات و واردات و همچنین حواله های ارزی می شد صحبت کردند و اینکه با کشورهایی نظیر چین – دبی – ترکیه و هنگ کنگ ارتباط کاری دارند و می توانند در این رابطه با شرکت همکاری داشته باشند سپس آقای مهندس مشکانی توضیحاتی در خصوص محدوده های شرکت و نیاز شرکت به پیمانکار برای محدوده های استخراجی و همچنین سرمایه گذار صحبت کردند و قرار شد اطلاعاتی از شرکت در اختیار آقای مهندس سلجوقی قرار گیرد تا ایشان بتوانند در روند کاری شرکت ما را یاری دهند.