جلسه گروه زرمش با آقای مهندس حسینقلی، مدیر عامل شرکت معادن سرمک

جلسه گروه زرمش با آقای مهندس حسینقلی، مدیر عامل شرکت معادن سرمک

جلسه گروه زرمش با آقای مهندس حسینقلی، مدیر عامل شرکت معادن سرمک

در تاریخ ۹۸/۰۲/۲۵ جلسه ای با حضور جناب آقای مهندس حسینقلی، مدیر عامل شرکت معادن سرمک و رئیس و دبیر اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران در دفتر گروه زرمش تشکیل گردید.

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions