جلسه گروه زرمش با آقایان دکتر هندی و مهندس فضائلی

جلسه گروه زرمش با آقایان دکتر هندی و مهندس فضائلی

جلسه گروه زرمش با آقایان دکتر هندی و مهندس فضائلی

در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ جلسه ای با حضور آقایان دکتر رامین هندی و مهندس فضائلی از شرکت رایان اکسون در دفتر شرکت برگزار گردید. در ابتدا توضیحات عمومی برای آشنائی بیشتر توسط آقای مهندس جلالی ارائه گردید سپس آقایان مهندس فضائلی و دکتر هندی در خصوص معرفی شرکت خود و کارهای انجام شده و پروژه جدید (اطلس سازمان)، سرمایه گذاری در کارهای کوچک – معرفی محدوده های گروه زرمش به افراد حقیقی و حقوقی – مشارکت با این مجموعه بمنظور احداث کارخانه های فرآوری و خرید و فروش محدوده های با ارزش معدنی مواردی را بصورت مختصر مطرح نمودند آنگاه آقای دکتر مشکانی توضیحاتی در رابطه با پتانسیل های معدنی و محدوده های موجود در چند استان که اغلب دارای گواهینامه کشف یا پروانه بهره برداری می باشند و آماده تجهیز و احداث کارخانه های فرآوری هستند ارائه نمودند (مواد معدنی موجود در محدوده های ذکر شده اغلب فلزی و از ارزش اقتصادی بالائی برخوردار هستند) و نیز توضیحانی در خصوص معدن سرب و روی تنگ دزدان و تمایل شرکت پارس گستران عقیق برای مشارکت جهت احداث کارخانه فرآوری اعلام گردید. در خاتمه مقرر شد سایت گروه معدنی زرمش مورد مشاهده و مطالعه بیشتر قرار گیرد سپس در جلسات حضوری و با اطلاعات کاملتر در رابطه با مواد معدنی و محدوده های معدنی مورد نظر شرکت رایان اکسون و نیز همکاری طرفین بحث و بررسی و تصمیم گیری بعمل آید.