جلسه گروه زرمش با آقای Sybil Wang از شرکت Advanced Dynamics کشور چین

جلسه گروه زرمش با آقای Sybil Wang از شرکت Advanced Dynamics کشور چین

جلسه گروه زرمش با آقای Sybil Wang از شرکت Advanced Dynamics کشور چین

در مورخ ۹۴/۰۳/۱۷ بنابر هماهنگی بعمل آمده آقای Sybil Wang از شرکت Advanced Dynamics کشور چین باتفاق آقای مهندس جمشید گرشاسبی مدیر پروژه شرکت جی.سی.سی در دفتر گروه معدنی زرمش حضور بهم رساندند. در این جلسه در خصوص امور بازرگانی مواد معدنی (فلزی و غیرفلزی) توضیحات لازم همراه با نمونه های موجود توسط آقای دکتر مشکانی و همکاران ارائه گردید که پس از بحث و بررسی نماینده شرکت Advanced Dynamics برای همکاری در این زمینه ها اظهار تمایل نشان دادند و لذا مقرر گردید در اولین فرصت بنابر پیشنهاد مدیر شرکت مذکور خلاصه ای از اطلاعات مورد نیاز به همراه CD تهیه و توسط آقای مهندس گرشاسبی در اختیار آقای Sybil Wang قرار گیرد.