جلسه‌ گروه زرمش با جناب آقای مهندس بکتاش (مدیرعامل گروه صنعتی، معدنی و شیمیایی درین کاشان)

جلسه‌ گروه زرمش با جناب آقای مهندس بکتاش (مدیرعامل گروه صنعتی، معدنی و شیمیایی درین کاشان)

جلسه‌ گروه زرمش با جناب آقای مهندس بکتاش (مدیرعامل گروه صنعتی، معدنی و شیمیایی درین کاشان)

در تاریخ ۹۵/۰۱/۱۹ جلسه‌ای با حضور جناب آقایان مهندس بکتاش (مدیرعامل گروه صنعتی، معدنی و شیمیایی درین کاشان)، مهندس فرهادیان، مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه درین کاشان تشکیل شد.
در ابتدای جلسه آقای مهندس بکتاش به معرفی گروه درین کاشان و سوابق فعالیت‌های معدنی خود پرداختند. در ادامه آقای دکتر مشکانی نیز در خصوص گروه معدنی و بازرگانی زرمش توضیحاتی را ارائه نموده و درخصوص همکاری مواردی را بیان فرمودند. در پایان جلسه مقرر شد پس از بررسی و با توافق طرفین موردی برای انجام همکاری مشترک انتخاب گردد.