بازدید از معدن طلا و مس گده بیک کشور آذربایجان

بازدید از معدن طلا و مس گده بیک کشور آذربایجان

در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۹۶ بازدیدی از معدن طلا و مس گده بیک در کشور آذربایجان توسط آقای دکتر سید احمد مشکانی صورت گرفت که گزارش آن به پیوست ارسال شده است.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.