آغاز فعالیت های استخراجی در یکی از معادن باریت گروه زرمش

آغاز فعالیت های استخراجی در یکی از معادن باریت گروه زرمش

آغاز فعالیت های استخراجی در یکی از معادن باریت گروه زرمش

با اتمام عملیات اکتشافی در محدوده ی باریت متعلق به گروه زرمش و اثبات ذخیره ی اقتصادی و پس از اخذ مجوزهای قانونی، این معدن با سرمایه گذاری گروه به لیست معادن فعال کشور اضافه شد. پروژه ی استخراج این معدنِ واقع در استان مرکزی از نخستین روز خرداد ماه کلید خورده و در جریان است.
محصول تولیدی این معدن باریت سوپر و درجه یک به عنوان کانسنگ اصلی و فلورین به عنوان محصول دوم بوده که به زودی وارد بازار مصرف خواهد شد. فعالیت این معدن زمینه اشتغال ۷ نفر به صورت مستقیم و ۲۰ نفر به صورت غیرمستقیم را فراهم آورده که گامی در راستای توسعه اقتصادی منطقه خواهد بود.